Гадаад зорчигчийнхоо хүсэлтээр орууллаа. Онцлог зураг цуглуулагч
Comments