А-д зориулмуй
Цасан тунарч бутархуйд
Чамайг бодон санаашхуй
Цаг цохилох дуулдмуй...

Comments

шүлэн бичээд хэрэггүй ээ. Ахын дүү сайн шүүмжлэгч болж магадгүй