А.Камю-д зориулмуй
"Орчлонгийн хамгийн ойлгомжгүй нь 
ойлгомжтойд л оршино" /А.Эйнштейн/
Үдэш унтаж
Өглөө сэрнэ
Унтахгүй мэт унтсаар
Утгагүй мэт утгыг ээ...

Comments