...

Үхнэ гэхээс
Үхэх шиг болно
Амьдрахын тулд
Үхэх л болно
Үхэхийн тулд
Үхэх л болно
Амьдрана гэхээс
Үхэх шиг болно.../2013.08.08  23:33/

Comments

Anonymous said…
Амьдрахын тулд
Амьдрах л болно гэвэл яаасийн