Posts

“Гүн хэлмэр”-ийн ертөнц биднийг дуудан сэрээхүйн учир