Posts

Мөөг

Ерээд оныхон нэг их гайхалтай зүйл бүтээсэн юм биш, тэд “сахилгагүйтэж”, үүнийг нь би жаахан “өгдөөсөн” төдий

Нутагтаа хүү чинь ирлээ

Учир

Ямар вэ?