Posts

Тод сэтгэвэл тод бичнэ

“Энэ, Чойдог!...”

Ц.Бавуудоржийн туурвил зүйн “хялбарчлал” ба “хоёр төвт” шүлгүүд