Posts

Хайку, хайц шүлгийн тухай

Хүсэл цэглэх цагаас шүлэг минь оршмуу...

Эр нулимс

Миний өмнөх амьдрал

Р.Чойномын шүлгүүдийн “доошоо” орох зарим шалтгаан

Яруу найраг, заль хоёр нэгэн дор багтдаггүй

Сиймхий шөнө

ЗАРЛАЛ