Posts

ЖИН ТЭЭХ ХҮНЭЭР АЧАА ТАТУУЛДАГ

АЙСУЙ

“Гүн хэлмэр”-ийн ертөнц биднийг дуудан сэрээхүйн учир