Posts

Үүлний царай, усны царай түүний жинхэнэ төрх

ГҮЖИР ШҮҮМЖИЙН ХАРИУД...