Posts

ИХ СУРГУУЛИЙН НЭГДЭЛ ИДЭР ОЮУНЫ УНДРАА

"УНАГАН СЭТГЭМЖИТ" ҮНДЭСНИЙ МЭДРЭХҮЙ (Домог, шүлэг, өгүүллэгийн жишээн дээр)